Úvod

Petr Alois Hampl se narodil 9. 10. 1943 v Praze. Po absolvování základní školy studuje na Střední umělecko-průmyslové škole obor aranžérství výtvarnictví, kde absolvuje v roce 1960. V témže roce byl přijat na Akedemii výtvarných umění k prof. Silovskému. Po jeho odchodu přešel do graficko-malířské speciálky prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. V roce 1967 absolvuje cyklem grafických listů s námětem "Stvoření světa - rajská zahrada."

Po absolutoriu pokračuje v grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů, které jsou vlastně plastickými obrazy, jak prezentuje na své první výstavě v roce 1970 v Galerii mladých v Mánesu v Praze. V této době se též žení s dcerou svého prvního učitele s Ivanou Mahelkovou.

Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Z těchto konkrétních prvků tvoří komposice s tématickým obsehem. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od roku 1971 se též zabývá restaurováním s licencí na obor užité umění - dekorativní malba, polychromie, stukolustra, sgrafita a zlacení.

V současné době se zase vrací ke grafické tvorbě Ex libris na přání sběratelů. Námětem jsou figurální motivy vytvořené technikou leptu a akvatinty v malém formátu někdy s použitím barvy a soutiskem dvou desek. Na konci roku 2010 obdržel Světovou cenu za kulturu.

© 2011-2023 Petr Alois Hampl